Agenda

6 april 2024:

Op zaterdag 6 april 2024 vertel ik samen met Else Gootjes van 11:15 tot 12:00 uur over de sporen van slavernijverleden in Arnhem. Het symposium ‘Gelderland en de Koloniën, de geschiedenis komt aan het licht’ wordt georganiseerd door de Vereniging Gelre in De Nieuwe Coehoorn te Arnhem. https://vereniginggelre.nl/jaarvergadering-en-symposium-vereniging-gelre-6-april-2024/#slavernijverleden


18 maart 2024:

Op maandag 18 maart 2024 wordt om 15:00 uur het onderzoeksrapport ‘Sporen van slavernijverleden in Arnhem’ aangeboden aan burgemeester Marcouch in Musis Sacrum. Voor meer informatie zie:  http://www.scribediem.nl/presentatie-rapport-sporen-van-slavernijverleden-in-arnhem/?lang=nl.  


2 november 2019:

Schiedam stadsplattegrond J. Blaeu 1649

Zaterdag 2 november 2019 vertel ik tijdens het Verhaal van Schiedam over de geboorte, groei en bloei van een familie Gordon in Schiedam: Er kwam eens een Gordon naar Schiedam.


13 september 2019:

Historisch Nieuwsblad organisteert op vrijdag 13 september 2019 in Museum Bronbeek Arnhem de Collegedag Koloniale geschiedenis. Prof. dr. Gert Oostindie zal spreken over het trans-Atlantische Koninkrijk der Nederlanden. Dr. Bas Kromhout houdt een lezing over Nederlandse erfenis in Zuid-Afrika. Dr. Karwan Fatah-Black houdt college over het rechtssysteem in koloniaal Suriname. Museum Bronbeek Directeur Hans van den Akker vertelt tenslotte over het koloniale militaire verleden van Nederlands-Indië. Voor meer informatie en aanmeldingen zie: https://www.historischnieuwsblad.nl/collegedag-koloniale-geschiedenis.html


27 juni 2019:

In het Museum Bronbeek in Arnhem organiseert Erfgoed Gelderland op donderdag 27 juni 2019 een studiemiddag over het Slavernijverleden en koloniaal verleden in Gelderland. Er is een lezing door Ineke Mok, verschillende workshops en een rondetafelgesprek. Ook wordt de Gids Slavernijverleden Nederland gepresenteerd door Dineke Stam. Meer informatie: https://erfgoedgelderland.nl/agenda-item/studiemiddag-slavernijverleden-en-koloniaal-verleden-in-gelderland/


4 april – 7 juli 2019:

In het Mauritshuis Den Haag is tot 7 juli 2019 de tentoonstelling Bewogen beeld – Op zoek naar Johan Maurits te bezoeken. De tentoonstelling in het ‘Suikerpaleis’ vormt het startpunt voor onderzoek naar de complexe geschiedenis en beeldvorming rondom Johan Maurits, Nederlands-Brazilië en het slavernijverleden. Voor meer informatie en een overzicht van activiteiten: https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/ontdek/tentoonstellingen/bewogen-beeld/


4 – 14 april 2019:

De Week van de Klassieken vindt in 2019 voor de twaalfde keer plaats. Dit jaar is gekozen voor een even tijdloos als actueel thema, “Van heinde en verre: migratie in de antieke wereld. Voor een overzicht van alle activiteiten zie: https://www.weekvandeklassieken.nl/.


23 – 31 maart 2019:

logo boekenweek 2019De boekenweek viert het boek dit jaar rond het veelbesproken thema “De moeder de vrouw”. Meer informatie over thema, geschenk & essay en alle activiteiten is te vinden via: https://www.boekenweek.nl/


23 november 2018 – 13 oktober 2019:

De tentoonstelling ‘Avontuur in Azië. Vrijmetselarij als wereldwijd sociaal netwerk sinds 1734‘ is samengesteld door Andrea Kroon. De gastconservator belicht de rol van vrijmetstelaarsloges in de internationale handel en koloniale geschiedenis van Zuid-Oost Azië in de achttiende en negentiende eeuw. Voor meer informatie zie: http://www.vrijmetselarijmuseum.nl/


1 – 31 oktober 2018:

De Maand van de Geschiedenis keert dit jaar terug naar tijden van oproer en verzet. Oktober 2018 staat in het teken van Opstand. Voor meer informatie en het programma, zie: https://www.maandvandegeschiedenis.nl/


27 september 2018:

Lezingen Robert Jacob Gordon in het Zuid-Afrikahuis te Amsterdam, 15.30 uur.

Kunsthistorica Maria Driessen en Schrijver-onderzoeker Aschwin Drost vertellen over de 275 jaar geleden in Doesburg geboren Robert Jacob Gordon. Meer informatie is te vinden op de website https://www.zuidafrikahuis.nl/activiteiten/jacob-gordon-uit-doesburg-amsterdam.


1 juli 2018:

Stadsvertelling ‘Ode aan Doesburgse Grensverleggers‘. Schrijver en onderzoeker Aschwin Drost vertelt tijdens de Doesburgse Culturele Zondag van 1 juli 2018 in de Gasthuiskerk over de familie Gordon.


24 mei 2018:

Presentatie minizine Ode aan Doesburgse Grensverleggers – De familie Gordon. Geschreven door Aschwin Drost in opdracht van HetHuisDoesburg ter gelegenheid van het Erfgoedfestival 2018, ‘Over Grenzen van Gelderland’. Locatie: Opkamer van Stadsbierhuys De Waag in Doesburg, aanvang 19.30 uur.


23 mei – 22 juli 2018:

Erfgoedfestival 2018 – Over Grenzen van Gelderland. Alle informatie, evenementen en activiteiten is op de website van het festival te vinden: https://erfgoedfestival.nl/over-het-festival/


7 oktober 2017 – 3 juni 2018:

Tentoonstelling ‘How we ditched the Dutch’ – De kaping van de laatste VOC-vloot in het Maritiem Museum Rotterdam.


24 februari 2017 – 24 juni 2018:

Tentoonstelling ‘De Wereld van de VOC’ in het Nationaal Archief Den Haag. Met onder meer het prachtige, ruim zeven meter lange 360° panorama van de Tafelbaai, getekend door Robert Jacob Gordon “van de Hoeker de Neptunus, den 22 Juny en volgende daagen A:o 1778”.


17 februari 2017 – 21 mei 2017:
Tentoonstelling Goede Hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600 in Rijksmuseum Amsterdam. Prominent in de tentoonstelling staan de vele tekeningen en meterslange landschapspanorama’s gemaakt door Robert Jacob Gordon. Tezamen bekend als de Gordon Atlas geven zij een treffend beeld van het landschap, planten, dieren en verschillende oorspronkelijke bevolkingsgroepen van zuidelijk Afrika aan het einde van de achttiende eeuw.