Scribe Diem

De naam Scribe Diem, te vertalen als ‘Schrijf de dag’, is een speelse variant op de metafoor Carpe diem, of ‘Pluk de dag’, van Q. Horatius Flaccus (Oden 1.11).

Vanaf het plateau heeft de Romeinse soldaat een weids uitzicht. De heuvelrug daalt abrupt en beneden in de vallei stroomt de rivier in meerdere kronkelende lijnen. Her en der verspreid staan meerdere Bataafse boerderijen bijeen. In de verte voor hem verheft zich een groene muur, een stuwwal als waarop hij zelf staat. De echo van het landschap, een prachtige wolkenlucht weerspiegelt in het water. Zoveel tinten groen, zoveel variaties wit en blauw. Het vertoonde beeld is niet bepaald dat van de barbaarse woestenij zoals deze in Rome wordt geschetst.

Verhalen en (beeld)taal verbinden verleden, heden en toekomst. Met het vastleggen, bewaren en delen van ‘het kleine verhaal binnen het grote geheel’ verduurzamen wij historisch, cultureel en natuurlijk erfgoed. Informatie- en kennisoverdracht, afgestemd en gericht op de achtergrond, het kennisniveau en de behoefte van verschillende (doel)groepen inspireert bij onderzoek, het schrijven van teksten en het vertellen van de verhalen. Scribe Diem heeft oog voor het kleinste detail en een open blik naar buiten. Van lokaal, regionaal, landelijk naar ver daar buiten. Volop in ontwikkeling, beweging en onderweg. Wij onderzoeken en schrijven met passie over dat wat ons interesseert en helpen ook u graag op weg met uw onderzoek, teksten en verhalen.

Aschwin Drost (Arnhem, Gelre 1972) is schrijver en onderzoeker en heeft Geschiedenis en Provinciaal-Romeinse Archeologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Leeft en werkt vanuit passie en liefde voor geschiedenis, cultuur en erfgoed. Het onderzoek richt zich de laatste jaren vooral op de Nederlandse Republiek, de VOC en de tijd van ontdekkingen in de zeventiende en achttiende eeuw. Focus hierbij is de Kaapkolonie, de (inter)nationale ontwikkelingen – politiek, wetenschappelijk en sociaal – en het verhaal van de twee broers, Otto Derk en Robert Jacob Gordon.