Literatuurlijst Robert Jacob Gordon

Hieronder een aanbevolen leeslijst voor een ieder die zich verder in Robert Jacob Gordon, zijn leven, werk en tijd wil verdiepen. Sommige van de genoemde standaardwerken zijn moeilijk of niet verkrijgbaar, behalve in (universiteits)bibliotheken. Ik hoop dan ook dat de hernieuwde aandacht voor Gordon ertoe zal leiden dat studies zoals die van Barnard, Cullinan en Rookmaaker zullen worden herdrukt en voor een groter publiek beschikbaar komen. In de loop van de ‘blog-serie’ zal de literatuurlijst met verdere relevante werken en artikelen worden aangevuld.

Sinds kort zijn de kaarten en tekeningen van Robert Jacob Gordon, bekend als de “Gordon Atlas”, uit het Rijksmuseum Amsterdam, en de manuscripten vol reisjournaals, brieven, verslagen en aantekeningen uit de Brenthurst Library, online bijeengebracht in de prachtige website robertjacobgordon.nl. Een ideaal platform om op ontdekkingsreis te gaan.

Alexander, Caroline, The Bounty: the true story of the mutiny of the Bounty (2004)

Barend-van Haeften, Marijke, Op reis met de VOC – de openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel (Zutphen 1996)

Barend-van Haeften, Marijke & Bert Paasman, De Kaap: Goede Hoop halverwege Indië. Bloemlezing van Kaapteksten uit de Compagniestijd (Hilversum 2003)

Barnard, C.J., ‘Robert Jacob Gordon se loopbaan aan die Kaap’, in: Archives Yearbook for South African History 13.1 (Parow 1950)

Barrow, J., An account of travels into the interior of Southern Africa, in the years 1797 and 1798 (twee delen, Londen 1801 en 1806)

Beaglehole, John Cawte, The Endeavour Journal of Joseph Banks, 1768-1771 (Sydney 1962)

Beaglehole, John Cawte, The Journals of Captain Cook and his Voyage of Discovery (Cambridge 1967-1969)

Beaglehole, John Cawte, The Life of Captain James Cook (Stanford 1992)

Berkel, Klaas van & Bart Ramakers (red.), Petrus Camper in context. Science, the arts, and society in the eighteenth-century Dutch Republic (Verloren, Hilversum 2015)

Bligh, William, The Bounty Mutiny. Captain William Bligh’s first hand account of the last voyage of HMS Bounty (2008)

Boucher, M. & N. Penn, Britain at the Cape, 1795-1803 (Houghton 1992)

Bradlow, F.R. (ed.), Francis Masson’s account of the three journeys at Cape of Good Hope 1772-1775 (Cape Town, Tablecloth Press 1994)

Carter, Alice Clare, Neutrality or Commitment : the evolution of Dutch foreign policy, 1667-1795 (Londen 1975)

Chambers, Neil (ed.), The letters of Sir Joseph Banks: A selection, 1768-1820 (Londen 2000)

Childs, John, ‘The Scottish Brigade in the service of the Dutch Republic, 1689 to 1782’, in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw (1984) 59-74

Cook, James, The Journals (prepared from the original manuscripts, Penguin 1999)

Crampton, H., Jeff Peires en C. Vernon (red.), Into the hitherto unknown: Ensign Beutler’s expedition to the Eastern Cape, 1752 (Kaapstad 2013)

Cullinan, Patrick, Robert Jacob Gordon (1743-1795). The man and his travels at the Cape (Kaapstad 1992)

Diderot, Denis, Over Holland. Een journalistieke reis 1773-1774 (Amsterdam 1994)

Eijck, Clara Cornelia van, Mijn waarde vrindin. Een Gents journaal 1790-1791 (Verloren, Hilversum 2000)

Elphick, Richard & Giliomee, Hermann (red.), The shaping of Southern African society, 1652-1820 (Kaapstad 1979)

Erdsieck, I., ‘Jacob Abraham Uitenhage de Mist: staatsman en secretaris (1749-1823)’, in: Erdsieck, I., Maçons met mededogen. De politieke en maatschappelijke invloed van de vrijmetselarij op de samenleving (2009) 23-46

Fergusson, James (ed.), Papers illustrating the history of the Scots Brigade in the service of the United Netherlands, 1572-1782 (Edinburgh 1899)

Forbes, Vernon, Pioneer Travellers of South Africa: a geographical commentary upon routes, records, observations and opinions of travellers at the Cape, 1750-1800 (Kaapstad 1965)

Forbes, Vernon & John Rourke, ‘Paterson’s Cape Travels 1777 to 1779’, in: Brenthurst Papers (1980) 1-203

Forster, Johann Georg Adam, A Voyage Round the World in His Britannic Majesty’s Sloop Resolution, Commanded by Captain James Cook, during the Years 1772, 3,4,5 (1777)

Forster, Georg, Het vuur nog geenszins gedoofd. Een reis door de Lage Landen in 1790 (Amsterdam 2010)

Forster, Georg, Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich, April, Mai und Junius 1790 (1791, 1794; Berlijn 2017)

Gaastra, Femme, Geschiedenis van de VOC (Zutphen 2012)

Gelder, Roelof van, Naporra’s Omweg. Het leven van een VOC-matroos 1731-1793 (Atlas, 2003)

Gosseling, Martine, Holtrop, Maria & Ross, Robert (red.), Goede Hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600 (Nijmegen 2017)

Guleij, Ron & Gerrit Knaap (red.), Het Grote VOC Boek (Zwolle 2017)

Haan, M.J.M. de (red.), La Vertu, 1757-2007. Een loge in Leiden (Purmerend 2007)

Hallema, A., The Cape in 1776-1777. Aquarelles by Johannes Schumacher from the Swellengrebel-Collection at Breda (Den Haag 1951)

Hanou, A., “Onder de Acacia”, Studies over de Nederlandse vrijmetselarij en vrijmetselaarsloges vóór 1830 (Leiden 1997)

Hemmy, Gysbert, Oratio Latina, De Promontorio Bonae Spei, 1767 (vertaald en redactie: K.D. White, Kaapstad 1959)

Hemmy, Gysbert, De Testimoniis: The testimony of the Chinese, Aethiopians and other Pagans, as well as of the Hottentots inhabiting the Cape of Good Hope, likewise about the complaints of the East Indian slaves (vertaald en geannoteerd: Margaret L. Hewett, Kaapstad 1998)

Hoof, Joep van, Menno van Coehoorn (1641-1704). Vestingbouwer – belegeraar – infanterist Utrecht 2004)

Huigen, Siegfried, Verkenningen van Zuid-Afrika. Achttiende-eeuwse reizigers aan de Kaap (Zutphen 2007)

Kromhout, Bas, Goede Hoop. 400 jaar Nederland en Zuid-Afrika (Zutphen 2017)

Ietswaart, Michaël (hertaald en ingeleid), Reize naar Surinamen. Dagboek van John Gabriel Stedman, 1772-1777 (Zutphen 2014)

Israel, Jonathan I., De Republiek 1477-1806 (Oxford 1995)

Jacob, M.C., Living the Enlightenment. Freemasonry and politics in Eighteenth-Century Europe (New York 1991)

Kirby, Percival R., ‘Captain Gordon, the flute maker’, in: Music and Letters 38 (1957) 250-259

Korst, J.K. van der, Het rusteloze bestaan van dokter Petrus Camper (Houten: Bohn Staflen van Loghum 2008)

Kuipers, Jan, De VOC. Een multinational onder zeil, 1602-1799 (Zutphen 2014)

Landheer, Ton, Oranje of Napoleon? De wisselvallige levensloop van Christiaan Antonij Ver Huell 1760-1832 (Utrecht 2006)

Le Vaillant, François, Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop, in de jaren 1780 tot 1785 gedaan door Le Vaillant

Lichtenstein, Hinrich, Reisen im Südlichen Afrika (1810)

Linder, Adolphe, The Swiss in Southern Africa 1652-1970, Part 1: arrivals at the Cape 1652-1819 in chronological sequence (originally published Basel 1997; revised for website 2011)

Lloyd, C., Mr. Barrow of the Admiralty. A life of Sir John Barrow 1764-1848 (Londen 1970)

Marnitz, P.W. en H.D. Campagne, The Dutch surrender of the Cape of Good Hope (Kaapstad 2002)

Masson, Francis, An account of the three journeys from Cape Town into the southern parts of Africa (Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1776)

McCranie, Kevin, Admiral Lord Keith and the Naval War against Napoleon (University Press of Florida 2006)

Mist, A. de, ‘Dagverhaal van eene reis naar de Kaap de Goede Hoop, en in de binnenlanden van Afrika door Jonkvr. Augusta Uitenhage de Mist, in 1802-1803’, in: Penélopé, of Maandwerk aan het vrouwelijke geslacht toegewijd 8 (1835) 71-127

Mist, A. de, Diary of a Journey to the Cape of Good Hope and the interior of Africa in 1802 and 1803 (Kaapstad 1954)

Mist, J.A. de, The Memorandum of Commissioner J.A. de Mist (ed. K.M. Jeffreys & S.F.N. Gie, Kaapstad 1920)

Naudé, S.D., ‘Willem Cornelis Boers’, in: Argiefjaarboek 13.2 (1950) 355-449

Nimwegen, O. van, De Republiek der Verenigde Nederlanden als grote mogendheid. Buitenlandse politiek en oorlogvoering in de eerste helft van de achttiende eeuw en in het bijzonder tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog, 1740-1748 (Amsterdam 2002)

O’Brian, Patrick, Joseph Banks: a Life (Londen 1993)

Oers, Ron van, Dutch town planning overseas during VOC and WIC rule, 1600-1800 (Zutphen 2000)

Otterspeer, Willem, ‘Russian Students at Leyden University: the case of the Kurakin brothers’, in: Boot, W. (red.), Two Faces of the Early Modern World: the Netherlands and Japan in the 17th and 18th Centuries (Kyoto 1999) 1-13

Panhuysen, Luc, Een Nederlander in de wildernis. De ontdekkingsreizen van Robert Jacob Gordon (1743-1795) in Zuid-Afrika (Amsterdam 2010)

Parker, Lady Mary Ann, A voyage round the world, in the Gorgon man of war (1795)

Paterson, William, A narrative of four journeys into the country of the Hottentots and Caffraria (Londen 1789)

Peires, Jeff, ‘The other side of the Black Silk Handkerchief: the Van Plettenberg Agreement of 1778’, in: Quarterly Bulletin of the National Library of South Africa 62.1 (2008) 9-35

Potgieter, Thean D., Defence against maritime power projection: the case of the Cape of Good Hope, 1756-1803 (D.Phil. Universiteit Stellenbosch 2006)

Potgieter, Thean & Grundlingh, Albert, ‘Admiral Elphinstone and the conquest and defence of the Cape of Good Hope, 1795-1796’, in: Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies 35.2 (2007) p.39-67

Price, Richard & Sally Price (eds.), John Gabriel Stedman’s Narrative of a Five Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam (Baltimore en Londen 1988)

Raper, Peter E. & Boucher, Maurice (red.), Robert Jacob Gordon, Cape Travels, 1777-1786 (Johannesburg 1988, 2 dln)

Reenen, J. van, A journal of a journey from the Cape of Good Hope, undertaken in 1790 and 1791, by Jacob van Reenen, and others of his countrymen, in search of the wreck of the Honourable the East India Company’s ship, the Grosvenor; to discover if there remained alive any of the unfortunate sufferers; with additional notes, and a map by Edward Riou (Londen 1792)

Ringoir, Hendrik, Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940 (Den Haag 1980; Bijdragen Sectie Militaire Geschiedenis 8)

Rookmaaker, Leendert Cornelis, Robert Jacob Gordon (1743-1795) en zijn bijdrage tot de zoölogie van de Kaap de Goede Hoop (scriptie, Universiteit van Utrecht 1979)

Rookmaaker, Leendert Cornelis, The zoological exploration of South Africa (Rotterdam 1989)

Rookmaaker, Leendert Cornelis, ‘J.N.S. Allamand’s additions (1769-1781) to the Nouvelle Edition of Buffon’s Histoire Naturelle published in Holland’, in: Bijdragen tot de dierkunde 61.3 (1992) 131-162

G.P. Rouffaer en J.W. IJzerman (red.), De Eerste Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indiën onde Cornelis de Houtman, 1595-1597 (Den Haag 1915)

Sande, Anton van de, Vrijmetselarij in de Lage Landen. Een mysterieuze broederschap zonder geheimen (Zutphen 2017)

Sande, Anton van de & M.J.M. de Haan, Vrijmetselaren. 250 jaar en meer (Den Haag 2006)

Schoeman, Karel, Cape lives of the Eighteenth Century (Pretoria 2011)

Schoeman, Karel, Portrait of a slave society. The Cape of Good Hope 1717-1795 (Protea Boekhuis 2013)

Schuller tot Persum-Meijer & W.R.H. Koops, Petrus Camper 1722-1789, onderzoeker van nature (Groningen 1989)

Schutte, Gerrit, ‘Een vergeten pamflet: de apologie van R. J. Gordon’, in: Historia 15.2 (1970) p.100-107

Schutte, Gerrit, De Nederlandse patriotten en de koloniën: een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden 1770-1800 (Groningen 1974)

Schutte, Gerrit, ‘Patriotse kolonialisten’, in: Spiegel Historiael IX (1975) 464-471

Schutte, Gerrit (red.), Briefwisseling van Hendrik Swellengrebel Jr oor Kaapse sake 1778-1792 (Kaapstad 1982)

Schutte, Gerrit, Oranje in de achttiende eeuw (Amsterdam 1999)

Schutte, Gerrit, Hendrik Cloete, Groot Constantia and the VOC 1778-1799 (Kaapstad 2003)

Schutte, Gerrit, ‘Vragen rondom het drama op Schoonder Sigt: Een nader onderzoek van de zelfmoord van Robert Jacob Gordon in 1795’, in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe 52.2 (2012) p.209-220

Schutte, Gerrit, ‘Vetula Hottentota en andere naturalia. Brieven van Hendrik Le Sueuer, J.A. van Plettenberg en Petrus Camper over de ontdekking van Afrika’, in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe 56.2 (2016) 507-533

Sleigh, Dan, Die Buiteposte. Buiteposte van die VOC onder Kaapse bestuur, 1652-1795 (1993)

Sleigh, Dan, 1795 (2016)

Sleigh, Dan & Piet Westra, De opstand op het slavenschip Meermin (Amsterdam 2013)

Snoek, J.A.M., ‘De oprichting en oprichters van de Leidse vrijmetselaarsloge La Vertu’, in: Jaarboekje Historische Vereniging Oud Leiden (1989) 61-90

Sparrman, Anders, A Voyage to the Cape of Good Hope towards the Antarctic polar circle round the World and to the country of the Hottentots and Caffres from the year 1772-1776. Bases on de English edition of 1785-1786 (edited by V.S. Forbes, Van Riebeeck Society, Cape Town 1975-1977, 2 vols)

Staring, A., Damiaan Hugo Staring, een zeeman uit de achttiende eeuw (Zutphen 1948)

Stuebe, Isabel, The Lives and Works of William Hodges (Londen 1979)

Theal, George McCall, Records of the Cape Colony from February 1793 to December 1796 (1897)

Thomas, Nicholas (ed.), The Voyages of James Cook. The illustrated account of three epic voyages, from the writings of James Cook, John Hawkesworth, George Forster and James King (Minneapolis 2016)

Thoth, Tijdschrift voor Vrijmetselaren 4 (1957). La Vertu-Nummer

Thunberg, Carl Peter, Travels at the Cape of Good Hope, 1772-1775. Based on the English edition of 1793-1795 (edited by V.S. Forbes, Van Riebeeck Society, Cape Town 1986)

Turksma, L., Admiraal van Napoleon, het leven van Carel Hendrik graaf Ver Huell (Zutphen 1991)

Urban, S., ‘Col. Robert Gordon’, in: The Gentleman’s Magazine 66.1 (May 1796) p.442-443

Ver Huell, Q.M.R., Levensherinneringen 1787-1812 (Westervoort 1996)

Vosmaer, Aernout, Regnum Animale (Amsterdam 1804; Nederlandse editie verzameld)

Weelderink, B. (red.), Inventaris van de archieven van Stadhouder Willem V (1745-1808) en de Hofcommissie van Willem IV en Willem V (1732-1794) (Verloren, Hilversum 2005)

White, John, A journal of a voyage to New South Wales (1790)

Whiting Spilhaus, M., South Africa in the making 1652-1806 (Kaapstad 1966)

Worden, Nigel (ed.), Cape Town. Between east and west. Social identities in a Dutch colonial town (Sunnyside, Hilversum 2012)

Dit bericht is geplaatst in Historie, Robert Jacob Gordon. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *